ΟΡΟΙ ΚΑΙ προϋποθΕσεις

Όροι χρήσης website, Newsletter, Cookies, Προστασία προσωπικών δεδομένων

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης website 

Θέμα: Όροι χρήσης website

 

Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ (Μ/Γ) ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που του παρέχετε, κατά τα προβλεπόμενα στον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR-General Data Protection Regulation- 2016/679) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η κάθε ενέργειά μας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο που διαμορφώνει ο νέος κανονισμός. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διατίθενται και δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας. Διατηρείτε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά καθ´ οιανδήποτε στιγμή. 

Ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων στο www.diplastigynaika.gr

 

The ASSOCIATION OF FRIENDS OF GYNECOLOGICAL OBSTETRICS CLINIC OF ARETAIEIO HOSPITAL processes, stores and uses the personal data you provide to them, as provided for in the European Union’s GDPR-General Data Protection Regulation (2016/679). All of our actions will be in accordance with the obligations set forth in the legal framework set out in the new regulation. Your personal data will not be made available and transmitted to third parties without your explicit consent. You reserve the right to be informed and correct or delete this data at any time.

Learn more about the use of personal data at www.diplastigynaika.gr

______________________________________________

(Μήνυμα που εμφανίζεται στη φόρμα συμπλήρωσης e-mail για να λαμβάνει ο χρήστης newsletter)


Newsletter

Συμφωνείτε με την αποθήκευση των στοιχείων σας εφόσον χρησιμοποιείτε αυτό το  website. 

You agree with your data storage/management by using this website.

______________________________________________

(Μήνυμα που εμφανίζεται στο pop-up παράθυρο για τη χρήση cookies)

Πολιτική Cookies
Το www.diplastigynaika.gr χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. OK | Περισσότερα

Cookies Policy

www.diplastigynaika.gr uses cookies so as to give you the best experience possible. OK | LearnMore

______________________________________________ 

 

Όροι χρήσης ιστοσελίδας – Προσωπικά Δεδομένα – Πολιτική Cookies

 1. Ο ιστότοπος www.diplastigynaika.gr δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 1. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του www.diplastigynaika.gr  καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του www.diplastigynaika.gr  οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.
 2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν΄ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση του δικτυακού τόπου www.diplastigynaika.gr.

 

 1. Ο δικτυακός τόπος www.diplastigynaika.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

 

 1. Ο δικτυακός τόπος www.diplastigynaika.gr είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του δικτυακού τόπου www.diplastigynaika.gr όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. 
 1. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.diplastigynaika.gr (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη.
 2. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου www.diplastigynaika.gr υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του δικτυακού www.diplastigynaika.gr τόπου για:

α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο. 

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

    i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),

   ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),

  iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

  iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του δικτυακού τόπου www.diplastigynaika.gr οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

 1. Newsletter – Προσωπικά δεδομένα

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ (Μ/Γ) ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»,   συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε, κατά τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR) και τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών newsletters σχετικά με τις εκδηλώσεις του Συλλόγου στα πλαίσια των σκοπών του.

Εγγυόμαστε την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιώντας την πιο αξιόπιστη υπηρεσία παγκοσμίως για τη διαχείριση λιστών emails, την υπηρεσία…………………………..??Τα προσωπικά σας δεδομένα (email, ονοματεπώνυμο, κτλ) δεν διατίθενται, σε καμία περίπτωση, σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας, ανά πάσα στιγμή, μέσω της αποστολής e-mail στο friendsaretaieio.mg@gmail.com. Παρακαλούμε να αναφέρετε το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το ονοματεπώνυμο σας.

 1. Πολιτική Cookies. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ (Μ/Γ) ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»,   μπορεί να χρησιμοποιεί session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

————————-

Terms of Use – Privacy Policy – Cookies Policy

 1. The site www.diplastigynaika.gr  was created to offer visitors information and services. Its use is governed by these terms and conditions, which visitors are required to read carefully and comply with. In any case, the visitor’s stay on the pages of this site and the use of any information provided through these pages implies unconditional acceptance of these terms and conditions.
 2. Minors are prohibited from visiting the websites of www.diplastigynaika.gr as they are addressed exclusively to adults by law. If minors voluntarily visit websites or make use of services accessible through the pages of www.diplastigynaika.gr which may be considered inappropriate or harmful to them, the administrators of this site bear no responsibility. 
 3. These terms and conditions are likely to be modified in the future without anynotice. However, this page will always state the current terms and conditions for using the www.diplastigynaika.gr website.
 4. The site www.diplastigynaika.gr is used “as it is”, without the possibility of modifications or other interventions by non-certified visitors.
 5. www.diplastigynaika.gr may refer through links, hyperlinks or banners to other websites whose providers also have full (civil and criminal) responsibility for the security, lawfulness and validity of the content of the web pages and their services, excluding any liability of the owner of the www.diplastigynaika.gr website, as an indication of liability for intellectual and industrial property rights or any third party’s rights. Therefore, visitors are required to comply with the terms of use of these websites and to contact their service providers directly for anything arising out of their visit and / or use.
 6. Apart from specific third-party (intellectual and other) rights, all content contained on www.diplastigynaika.gr at any time (for example, trademarks, distinctive features, photographs, texts and all archives in general) is a proprietary, intellectual and industrial property of the owners and is protected by the relevant provisions of Greek, EU and international law. This content may not be in whole or in part traded, copied, modified, reproduced, relayed, or transmitted or distributed in any way by any user. 
 7. Visitors accept, agree and stipulate that they will make legitimate and appropriate use of the www.diplastigynaika.gr website, subject, among other things, to the legislation concerning the transmission of data from Greece to member states of the European Union and third countries. As a result, visitors are indicative, but not limited to, that they will not use the website www.diplastigynaika.gr for:

a) To cause harm to a minor.

b) Transmit or gain access to content that:


i) violates any rights of third parties (eg, intellectual and industrial property),

(ii) offends the personality of third parties (eg slanderous, racist)

(iii) contravenes law, good faith and fair dealing,

(iv) harassing in any way the privacy and the individual and social rights of third parties:

c) Mislead anyone with regard to the origin of the content of this site, to damage in any way the reputation of the owners or third parties, to endanger the security of their network, to prevent any visitor from accessing this site or any service is hosted in the owners’ network or bypassing their identity check from them.

d) Install and promote, in any way, any kind of unsolicited or unauthorized advertising or unsolicited spam, pyramid schemes and any other form of unwanted content promotion, as well as installing and promoting ads without the written consent of the owners.

e) To install, promote and / or distribute content containing software viruses or any other electronic code, files or programs designed to interfere, destroy or restrict the operation of any software or telecommunications equipment or prevent other visitors from using this site.

 

In any case, illegal or contrary to these Terms of Use of www.diplastigynaika.gr visitors are required to compensate owners for any positive and consequential damages. The non-exercise of these present Terms of Rights by the beneficiaries does not imply their resignation from their rights.

 

 1. Newsletter – Personal data. 

The ASSOCIATION OF FRIENDS OF GYNECOLOGICAL OBSTETRICS CLINIC OF ARETAIEIO HOSPITAL collects, processes, stores and uses the personal data you provide to them, as provided for in EU Regulation 2016/679 (GDPR) and the relevant legislation on the protection of personal data, and only to send newsletters about the news, contests and offers. We guarantee the safe storage of your personal data using the most reliable service worldwide for managing e-mails,………………………………Your personal data (e-mail, full name, etc.) are not, in any case, available to third parties for advertising or other purposes. Your subscription to the www.diplastigynaika.gr newsletter concerns solely the receipt of our online updates on ……………………………………… news. You can request the deletion of your personal data from our database at any time by sending an e-mail to friendsaretaieio.mg@gmail.com. Please indicate your request for deletion of your personal details, your e-mail address and your full name.

 

 1. Cookies Policy. 

The ASSOCIATION OF FRIENDS OF GYNECOLOGICAL OBSTETRICS CLINIC OF ARETAIEIO HOSPITAL can use session cookies to identify the visitor. Session cookies are small pieces of code stored in the guest computer’s memory, they do not receive knowledge any document or file from their computer and are used only to facilitate visitor access to specific services and (sometimes) for statistical purposes in order to determine the areas in which the services of this site are useful or popular or for marketing purposes. The visitor can set up his server so s/he does not receive session cookies, either overall or on a case-by-case basis. In such a case, the visitor may not have further access to these services.

These Terms and Conditions of Use and any amendments thereto are governed by the Greek law. Any dispute arising under this Convention shall be determined by the substantive jurisdiction of the courts of Athens.