ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Σύλλογος Φίλων Μαιευτικής - Γυναικολογικής
Κλινικής Αρεταίειου Νοσοκομείου

Ο «Σύλλογος Φίλων της Πανεπιστημιακής  Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Αρεταιείου Νοσοκομείου» ιδρύθηκε από ενεργά μέλη της κοινωνίας με σκοπό να συμβάλει στην προαγωγή της δημόσιας υγείας, μέσα από την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη αλλά και την υποστήριξη της γυναίκας σε όλα τα στάδια της ηλικίας της (παιδική, εφηβική, αναπαραγωγική και ηλικία εμμηνόπαυσης) ως βασικού αναπαραγωγικού κυττάρου της κοινωνίας. Ο Σύλλογος επιδιώκει να στηρίξει έμπρακτα το σημαντικό έργο της Κλινικής αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιστημονική και κοινωνική προσφοράς της.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί δράσεις παροχής συμβουλευτικής,ψυχολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πραγματοποιεί ανοικτές και διαδικτυακές εκδηλώσεις, κύκλους ενημερωτικών συναντήσεων και επιστημονικών διαλέξεων. Συμβάλει στη δικτύωση της κοινωνίας  με τους θεσμούς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης τον χώρο των επιχειρήσεων για υλοποίησης δράσεων ΕΚΕ  προκειμένου να στηριχθεί η δημόσια υγεία.

Επίκεντρο των δράσεων του Συλλόγου αποτελεί η ενίσχυσης της γονιμότητας, ως βασικής παραμέτρου αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Με την ανάληψη δράσεων δικτύωσης, των συναφών επιστημονικών, ιατρικών και ερευνητικών κέντρων επιδιώκεται να δημιουργηθεί μια σημαντική υπεραξία συν-λειτουργίας για την παροχή των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας.

Για την υλοποίηση των δράσεών του, πέρα από τα μέλη του, ο Σύλλογός, ενεργοποιεί εθελοντές/ριες οι οποίοι μέσα από τη δραστηριοποίησή τους αναμένεται να συνθέσουν ένα ανθρώπινο δίκτυο αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της σχέσης  της ιατρικής κοινότητας με την κοινωνία για την υποστήριξη, υποβοήθηση και ενθάρρυνσης της γυναίκας σε όλους τους κύκλους της ζωής της.  

Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ | IΑΤΡΟΣ

ΠΟΠΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ΤΑΜΙΑΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΑΡΕΤΗ ΚΡΑΝΙΩΤΗ

ΜΕΛΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ HANNS SEIDEl

τζενη καπελου